Organizace společnosti

Organizační informace společnosti Martin Engineering

Společnost Martin Engineering je soukromá společnost s vlastnickým podílem rozděleným mezi rodinu Petersonových a Sdružení vlastníků zaměstnaneckých akcií Martin.

Sídlem společnosti je Neponset ve státě Illinois, kde má firma k dispozici provozní plochy o užitné ploše 140.000 čtverečných stop, které se skládají z 18.700 čtverečných stop kancelářských prostor, 102.500 čtv. stop výrobních ploch, 3.500 čtv. stop zkušebních zařízení výzkumu a vývoje a 2.000 čtv. stop školícího střediska.

Společnost využívá informační systém výroby, plánování a řízení zajišťovaný výpočetním systémem ve čtyřsměnném provozu. Distributoři mají přístup k dodávkovým a cenovým informacím a rovněž mohou uplatňovat objednávky přímo tímto systémem.

Projektové oddělení je vybaveno pracovišti pro zpracování realizační dokumentace pomocí počítače (CAD). Počítačové programové vybavení se používá rovněž pro vytváření programů pro automatizované výrobní operace. Interní výrobní operace využívají stroje NC a CNC pro obrábění, lisování, ražení a formování, dále pro svařování a řezání plemenem, výrobu forem pro uretan a pryž, nátěry, montáž a balicí operace.

Martin Engineering běžně obrábí a vyrábí materiály z plastických hmot, tvárné a šedé litiny, nízkouhlíkaté a nerez oceli, hliníku jakož i odlitky z oceli a hliníku.

Přísné operace kontroly jakosti zajišťují konstantní vysokou kvalitu jak přejímaného materiálu, tak dokončených součástek. Společnost Martin Engineering získala certifikaci dle ISO 9001 9.10.1995.

Doporučujeme

Najdete nás i jinde

facebook youtube

ME Systems s. r. o.

ME Systems

ME Systems je výhradní zástupce Martin Engineering pro Českou a Slovenskou republiku. Poskytujeme technická řešení spojená s odstraňováním problémů při manipulaci a skladování sypkých hmot - nálepy materiálů na dopravní pásy, tlumení materiálu na přesypech, jejich utěsnění, mechanické potlačení prašnosti, nebo ...Více »